Tolzicht Brummen

Voor de woningbouwvereniging Veluwonen vervul ik sinds december van 2020 de projectmangersrol voor de verbouwing van het Woonzorgcentrum Tolzicht te Brummen.

Tolzicht is een woonzorgcentrum in Brummen met intramurale wooneenheden, kamers voor tijdelijk verblijf, restaurant, winkel, kantoren en overige ruimten. Het oorspronkelijke pand dateert uit begin jaren zestig. Na de bouw is het complex verschillende keren uitgebreid. De laatste uitbreiding betrof een uitbreiding met 55 extramurale appartementen aan het oorspronkelijke verzorgingshuis, half jaren negentig. Het huidige pand kan niet meer voldoen aan de groeiende zorgvraag en de andere manier van wonen en werken. Er is dringende behoefte om meer appartementen te creëren. Dit komt voort uit de wachtlijsten en de ambitie om de zorg anders in te richten. Deze visie is vertaald naar een herindeling van het bestaande gebouw en gericht op uitbreiding van capaciteit.

Het resultaat is een Schets Ontwerp met een eigentijdse woon- en werkomgeving die toekomstgericht is en de nodige flexibiliteit in zich heeft om de groeiende zorgvraag te kunnen opvangen in een gebouw dat is aangepast aan de maatstaven van vandaag en morgen. Het plan behelst een aanpassing van specifieke onderdelen binnen het gebouw. Onder andere herbestemming van kantoorzones tot wonen, het creëren van buurtkamers centraal in de buurtjes, toevoegen van verblijfseenheden. Tijdens de verbouwing blijft het pand in gebruik.

Het schetsontwerp van het project moet verder uit gewerkt tot een definitief ontwerp en technisch ontwerp.  En het streven is om rond de zomer over te kunnen gaan tot de realisatie van de werkzaamheden.

Met mijn ervaring van het de verbouwing van het ST. Elisabeth in Zutphen hoop ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn zodat we dit project tot een succes kunnen maken. Ik kijk er naar uit om hiermee aan de slag te gaan.

X