Kerkcebosch Zeist; wonen in het bos voor iedereen

Kerkcebosch Zeist; wonen in het bos voor iedereen

Vanaf september 2014 tot 2020 heb ik als omgevings-/projectmanager binnen de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch B.V. (WOM) mogen werken.

De wijk Kerckebosch vernieuwt. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist verenigde zich in de WOM en werken nauw samen aan het levensloop-geschikt maken van deze wijk. De opgave is het realiseren van nieuwe of verbeterde voorzieningen in een bosrijke wijk met 800 nieuwe woningen in verschillende prijs-klassen en types. Om dit te doen slagen, sloopt de WOM 700 huurwoningen. Het nieuwe Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor de terugkeer van de huidige bewoners (sociale woningbouw) en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners (projectmatige bouw en vrije kavels).

Het projectdoel is het nastreven van een kwalitatief hoogstaand eindbeeld in zowel bebouwing als openbare ruimte. Mijn voornaamste taak is het procesmatig aansturen van de uitvoerende werkzaamheden. Het bewaken van en sturen op de voortgang doe ik vanuit de grondexploitatie op basis van GROTIK.

Openbare ruimte Kerckebosch Zeist winnaar Falco award “Beste Openbare Ruimte 2016”

Oordeel jury: “Kerckebosch is een prachtig en duurzaam voorbeeldproject met zorgvuldige detaillering van het landschap in de publieke en private buitenruimte dat samen met de bewoners tot stand is gekomen”

X