Gelderseplein

Voor de woningbouwvereniging Vivare vervul ik sinds 2017 de projectmanagersrol voor de projecten op het Gelderseplein te Arnhem, de laatste werkzaamheden zullen in 2021 opgeleverd worden.

In april 2019 zijn we begonnen met het energetisch verbeteren (gemiddeld 3 labelstappen naar label A) van de 228 appartementen. Daarmee lossen wij klachten over tocht en kou op en krijgt de woning een beter comfort.  We voeren tegelijk groot onderhoud aan onder andere de liften, vervangen de puien van het trappenhuis, coaten de galerijen en voeren het schilderwerk uit. De brandwerende doorvoeringen worden allemaal weer op orde gebracht en het aanwezige asbest gesaneerd. Voor de toegankelijkheid en veiligheid van de twee woongebouwen gaan we de entreeportalen verbeteren en komen de nodige maatregelen in de gebouwen.

Voor het Gelderseplein wilde Vivare in-één-keer-goed een toekomstbestendig warmtesysteem aanleggen. We hebben het appartementengebouw aangesloten op duurzame stadsverwarming

Op het Gelderseplein wonen veel kwetsbare mensen. Een kleine groep heeft werk en redt zich redelijk, maar het overige deel leeft langdurig van een uitkering.  Samen met overige partijen hebben we een Achter de voordeur traject gestart met het doel het in beeld brengen van signalen achter de voordeur, op basis waarvan vervolgens de juiste netwerkpartner in (zijn rol) gezet kan worden om zorg te verlenen. We hopen hiermee de leefbaarheid in dit complex kunnen verbeteren, overlast kunnen verminderen, veiligheid kunnen vergroten en dat daardoor de mutatiegraad kan dalen.

X