18 woningen Velp Zuid

18 woningen Velp Zuid

Voor de woningbouwvereniging Vivare heb ik vanaf 2020 de projectmanagersrol voor het project 18 woningen deelgebied 6 te Velp.

In 2012 is de raamovereenkomst Wijkvernieuwing Velp-Zuid tussen de gemeente Rheden en Vivare afgesloten. Deze wijkvernieuwing is opgedeeld in 6 deelgebieden en voor deelgebied 6 is vastgesteld dat deze woningen energetisch worden verbeterd en dat er groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. Er is maar liefst 100% draagvlak opgehaald bij de bewoners.

Begin 2021 zijn we begonnen met de werkzaamheden en voor de zomer zijn alle werkzaamheden afgerond.

X